Algemene voorwaarden voor internetverkoop via de Bristol Webshop

Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van artikelen via de website van Bristol (Euro Shoe Group nv, Lochtemanweg 17, 3580 Beringen - België, Ondr. 0840.591.904).

Bestellingen kunnen enkel plaatsvinden tussen Euro Shoe Group nv en particulieren. Alhoewel deze algemene voorwaarden wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, zijn ze uitsluitend voor Nederlandse klanten bedoeld. Het aanbod op deze site is uitsluitend bestemd voor klanten die in Nederland wonen.

Bij het bestellen van onze artikelen of bij het aanvaarden van de levering van onze artikelen, aanvaardt men de verkoopsvoorwaarden en is men erdoor gebonden.

Euro Shoe Group nv behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden.

Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. Prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten (3,99 EUR). Euro Shoe Group nv heeft het recht de aangeduide prijzen te wijzigen. De prijs van het artikel is de prijs geldig op de besteldatum in de webwinkel van Bristol.

Bestelling

Elke bestelling wordt bevestigd per e-mail. Indien je kiest voor een levering op een privéadres of afhaalpunt, ontvang je een tweede mail van zodra de bestelling werd verstuurd naar het opgegeven leveringsadres. Indien je kiest voor een levering in een filiaal, ontvang je een verzendbevestiging en vervolgens een aankomstbevestiging van zodra jouw bestelling in de winkel van keuze is gearriveerd. Indien het bestelde artikel toch niet voorradig blijkt te zijn, word je door onze klantendienst gecontacteerd.

Verzending & levering

Je kan vanuit Nederland, België en Duitsland bestellen.

Wanneer je de gewenste maat van jouw favoriete artikel aanklikt, zie je meteen de correcte levertermijn op de site. We kunnen jouw bestelling al binnen 2 werkdagen leveren indien je kiest voor een levering op een privéadres of afhaalpunt. Kies je voor een afhaling in een Bristol-winkel, dan moet je rekening houden met een levertijd van 5 tot 7 werkdagen.

Goed om te weten: indien je hebt gekozen voor een levering op een privéadres en je bent niet aanwezig op het moment van de levering, probeert PostNL jouw bestelling bij de buren af te leveren. Lukt dit niet, zal jouw pakketje op een afhaalpunt bezorgd worden. Check je T&T voor de actuele status van je pakketje.

Er worden geen verzendingskosten aangerekend voor bestellingen vanaf 29,99 EUR en voor verzendingen naar een Bristol-winkel. Voor bestellingen minder dan 29,99 EUR wordt daarentegen 3,99 EUR verzendingskosten aangerekend. Bij bestellingen naar het buitenland, zijn we genoodzaakt vaste verzendkosten van € 7,50 aan te rekenen, ongeacht het bedrag van je bestelling.

Betalingsmodaliteiten

Betalingen kunnen online verricht worden via IDeal, VISA/MasterCard, Klarna, PayPal of Google Pay. Als je ervoor kiest de bestelling af te halen in één van onze Bristol-winkels moet je ook onmiddellijk online betalen. Je kan een Bristol webshopbestelling niet afrekenen in een Bristol-winkel. De betaling gebeurt in Euro. Euro Shoe Group nv is niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten. Bestelde goederen blijven eigendom van Euro Shoe Group nv tot de bestelling volledig is betaald. Euro Shoe Group nv neemt alle nodige maatregelen om alle informatie betreffende betalingen en bestellingen te beveiligen. Euro Shoe Group nv kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden als derden onrechtmatige toegang tot deze gegevens zouden verwerven.

Terugzendingen & omruilen

"De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de ontvangst van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst".

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ontvangst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Bristol via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruik maken van het bijgeleverde retourformulier of van het herroepingsformulier. We vragen je vriendelijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van het retourformulier dat je bij de bestelling hebt ontvangen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Je kan de aankoop die je wenst te annuleren of om te ruilen GRATIS binnenbrengen in een Bristol-winkel naar keuze of je kan de bestelling op eigen kosten terugsturen naar: Bristol Eindhoven, N.Brabantlaan 267 5652 LD Eindhoven, Nederland.

We vragen je vriendelijk om bij een retour op eigen kosten de terugzending voldoende te frankeren. Indien de terugzending onvoldoende is gefrankeerd, zijn wij genoodzaakt deze directe retourkosten te verrekenen bij de terugbetaling van jouw retour. Wil je directe retourkosten vermijden? Dan raden wij je aan om jouw aankoop gratis te retourneren in een Bristol-winkel naar keuze.

Retours die binnengebracht worden in een Bristol-winkel, worden contant of via retourpinnen terugbetaald of, indien deze op voorraad zijn in de winkel, omgeruild. In geval van terugzending wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort op jouw rekening. Ruilen is niet mogelijk indien je kiest voor een retour naar het hoofdkantoor.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken
 • alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 3. dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement)

Indien een artikel waardevermindering oploopt die het gevolg is van het gebruik van het artikel dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen, ben je verantwoordelijk voor de waardevermindering. Het vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van een artikel wordt toegestaan zoals dat in een winkel zou mogen.

De initiële verzendkosten worden bij een retour enkel terugbetaald indien je jouw volledige online bestelling retourneert. Indien je in dat geval kiest voor een gratis retour in een winkel, moet je zeker het retourformulier overhandigen aan de shopmanager.

Garantie

Wij staan in voor de bruikbaarheid en deugdzaamheid van het product. Daarom geldt voor alle artikelen die je bij ons koopt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij je zo snel mogelijk van een passende oplossing. Je kan ook contact opnemen met onze klantenservice op het nummer: 0850026520 (ma-do: 9u-17u en vrij: 9u-16u).

Indien het product defect is door een productiefout valt dit onder onze garantie. Dan kan je het product samen met het retourformulier binnenbrengen in een Bristol-winkel naar keuze of terugsturen naar: Bristol Eindhoven, N.Brabantlaan 267 5652 LD Eindhoven, Nederland.

Na deze terugzending of het binnenbrengen in een Bristol-winkel naar keuze wordt er door ons bekeken of het product wegens een productiefout of wegens normale slijtage niet goed functioneert:

 • Wanneer er sprake is van een productiefout word je hierover ingelicht en wordt het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk teruggestort/terugbetaald.
 • Wanneer er sprake is van normale slijtage kunnen wij de volgende klachten helaas niet vergoeden:
  • normale slijtage van zolen en hakken
  • kale neuzen bij schoenen door normale slijtage van buitenaf
  • beschadiging aan hak
  • door verkeerd of intensief gebruik veroorzaakte gebreken
  • overmatige transpiratie
  • afgeven van schoenen en kleding
  • artikelen beschadigd of bevuild door de koper, alsook gedragen kleding of schoenen

Klachten

Indien de consument een klacht wenst in te dienen, kan hij via het contactformulier of via het nummer: 0850026520 contact opnemen. De consument zal binnen de 5 werkdagen volgend op zijn klacht geïnformeerd worden over de termijn waarbinnen hij een antwoord op zijn klacht zal ontvangen. Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij het Europese ODR-platform:  http://ec.europa.eu/consumers/odr

Preventie namaak
Wij verkopen enkel producten aangekocht bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van een product kan de klant meer informatie vinden op de website www.eccbelgie.be.
Indien een klant vermoedt dat een product namaak is, kan hij een klacht indienen via het Meldpunt op de website https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Overmacht

Euro Shoe Group nv is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud bij derden of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden als die veroorzaakt zijn door: staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, systeemfouten, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Euro Shoe Group nv, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van die voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Euro Shoe Group nv.

Exportbeperkingen

Producten aangekocht bij Euro Shoe Group nv zijn onderworpen aan de Belgische exportwetgeving en -voorschriften. De koper aanvaardt de verantwoordelijkheid en kosten voor het bekomen van de noodzakelijke vergunningen m.b.t. de aard van de te exporteren goederen, hun bestemming of hun gebruik.

Bevoegde instanties en rechtspraak

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken.

Privacy Policy Bristol (Euro Shoe)

Dit privacy beleid geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonlijke gegevens bij het gebruik maken van onze websites inclusief onze webshop en onze wedstrijdpagina's. Euro Shoe Group NV is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Bristol BV maakt deel uit van Euro Shoe Group NV.

Euro Shoe Group NV
Lochtemanweg 17
3580 Beringen
België

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van onze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website onder "Privacy Policy".

Heb je vragen in verband met onze privacyverklaring? Contacteer ons via [email protected]